Waalse Gemeente Arnhem-Nijmegen

14-05-2017


Datum: zondag  14 mei 2017                                                                     
Tijd:           17.00-19.00 uur
Voorganger:      
Entree:       collecte tijdens de dienst

Er is het één en ander veranderd sinds, in 1751, voor het eerst een Franstalige dienst werd gehouden. Eeuwenlang is de Franse calvinistische traditie door elke generatie aan de volgende doorgegeven. Inmiddels is een kleine gemeenschap ontstaan die grotendeels bestaat uit mensen die ooit uit interesse of nieuwsgierigheid bij een Franstalige dienst zijn binnengelopen en die steeds vaker zijn teruggekomen omdat ze zich hier thuis voelen. Nog altijd is in de kerkdiensten de liturgie van een protestantse dienst te herkennen. 

Steeds houden we echter in het achterhoofd: deze gemeente is van oudsher een gemeenschap van refugiés, mensen die een toevlucht zochten omdat ze niet tot de gevestigde kerk(en) behoorden. Dus staat de deur open voor iedereen die met ons mee wil vieren. Zonder te willen definiëren wat het precies inhoudt, is ons devies Aimer Dieu en français.

In de Zuiderkapel van de Stevenskerk in Nijmegen is twee keer per jaar een middagdienst in de Franse taal.
In de Waalse Kerk in Arnhem is iedere vierde zondag van de maand een vesperdienst in de Franse taal.

Dankzij het tweetalige liturgieboekje is de dienst grotendeels ook te volgen voor wie beperkte kennis van het Frans heeft.

Devise: L'Église Wallonne d'Arnhem-Nimègue est un lieu ouvert de rencontre pour la liaison entre la foi, l'art et la culture. Nous recherchons, apprenons et célébrons dans la tradition protestante francaise.

Meer informatie Waalse gemeente Arnhem-Nijmegen