Oecumenisch City Pastoraat (OCP)

24-12-2017


Datum: zondag 24 december 2017
Tijd: 22.30 uur (kerk open 21.45 uur)
Entree:  vrij, collecte tijdens de dienst

Oecumenisch City Pastoraat, Kerstnachtviering

Met medewerking van:
Capella Cumerana o.l.v. Jetty Podt 
Pip van Steen, fluit
Joost Langeveld, orgel
Paul Oosterhoff en Henk Gols, voorgangers

Meer informatie over het OCP