Nijmegenaren en 'hun' Stevenskerk

20-12-2017

 


Datum:  Woensdag 20 december 2017
Tijd: 14.00 - 15.00 uur
Entree: Vrij, graag vooraanmelden via: promotie@vantilt.nl

Voordracht van circa een halfuur, met aansluitend ruim gelegenheid tot het stellen van vragen

Nijmegen wordt soms, mild spottend, wel ‘Monnikendam aan de Waal’ genoemd: het zou vanouds een overwegend katholieke stad zijn. Maar in de zeventiende eeuw was de meerderheid van de bevolking hier protestant. Pas eind negentiende eeuw verrezen vlak bij de Stevenskerk triomfantelijk de torens van vier katholieke kerken.

Na het bombardement van 1944 werd de protestantse Stevenskerk symbool voor alle Nijmegenaren. Maar was de Grote Kerk altijd al de spiegel van de stad? Anton van de Sande vertelt over protestants en katholiek Nijmegen in de afgelopen vier eeuwen.