Gebroeders van Lymborch

25-08-2019 10.00-11.15 uur


Datum: Zondag 25 augustus 2019
Tijd: 10.00 – 11.15 uur (kerk open vanaf 09.30 uur)
Entree: Vrij (collecte tijdens de dienst)

Middeleeuwse Kerkdienst

Op zondag 25 augustus zal de dienst in het teken staan van 
‘Welkom Thuis’ voor de Gebroeders van Lymborch.
Op deze dag wordt namelijk hun 14e eeuwse woonhuis heropend aan de Burchtstraat 63.

Dit jaar zal deze OCP dienst in middeleeuwse sfeer soberder zijn dan andere jaren omdat er geen grote processie en Blijde Incomste zal zijn.
Na een inleiding van Hubert Hendriks zullen Henk Gols en pater Eduard Kimman 
voorgaan in de dienst.

De Schola Cantorum Karolus Magnus en Capella Vacalis zullen de gezangen verzorgen.
Joost Langeveld bespeelt het orgel en begeleidt de samenzang.
De dienst zal een sfeer uitstralen waarin Bijbelse inhoud en liturgische schoonheid samengaan.

lees meer Gebroeders van Lymborch