Waalse Gemeente Arnhem-Nijmegen, voorganger: ds. J. Röselaers

04-10-2020

 

Datum:                Zondag  4 oktober 2020
Tijd:                     17.00-18.00 uur (samenzijn tot 19.00 uur) 
Entree:                Collecte tijdens de dienst

Waalse Gemeente Arnhem-Nijmegen

Middagdienst in de Franse taal.

Voorganger:       ds. J. Röselaers
Organist:            Martin Kas

In de Zuiderkapel van de Nijmeegse Stevenskerk is er twee keer per jaar een middagdienst in de Franse taal. In de Waalse Kerk in Arnhem is iedere vierde zondag van de maand een vesperdienst in de Franse taal. Dankzij het tweetalige liturgieboekje is de dienst grotendeels ook te volgen voor wie beperkte kennis van het Frans heeft.

Er is het één en ander veranderd sinds, in 1751, voor het eerst een Franstalige dienst werd gehouden. Eeuwenlang is de Franse calvinistische traditie door elke generatie aan de volgende doorgegeven. Inmiddels is een kleine gemeenschap ontstaan die grotendeels bestaat uit mensen die ooit uit interesse of nieuwsgierigheid bij een Franstalige dienst zijn binnengelopen en die steeds vaker zijn teruggekomen omdat ze zich hier thuis voelen. Nog altijd is in de kerkdiensten de liturgie van een protestantse dienst te herkennen.

Steeds houden we echter in het achterhoofd: deze gemeente is van oudsher een gemeenschap van refugiés, mensen die een toevlucht zochten omdat ze niet tot de gevestigde kerk(en) behoorden. Dus staat de deur open voor iedereen die met ons mee wil vieren. Zonder te willen definiëren wat het precies inhoudt, is ons devies Aimer Dieu en français.

Devise: L'Église Wallonne d'Arnhem-Nimègue est un lieu ouvert de rencontre pour la liaison entre la foi, l'art et la culture. Nous recherchons, apprenons et célébrons dans la tradition

Waalse Gemeente Arnhem-Nijmegen: lees meer