Pilot entreeheffing vanaf 1 augustus 2019

16-07-2019

 

Vorig jaar heeft de Stichting Stevenskerk 5,5 miljoen euro ontvangen van het ministerie van OCW. Dit bedrag is bedoeld voor een totale upgrade van de Stevenskerk, onder andere ten gunste van betere publieksvoorzieningen, maar ook voor restauratie en verduurzaming. OCW heeft als voorwaarde gesteld dat de Stichting Stevenskerk dit bedrag aanvult met 2,3 miljoen euro. Hiervoor krijgt de stichting 10 jaar de tijd. Om niet te afhankelijk te worden van subsidiegevers heeft de stichting in haar Fondsenwervingsplan een pilot entreeheffing opgenomen, bedoeld om te onderzoeken of de stichting daarmee een hogere eigen bijdrage voor de geplande projecten kan realiseren. Na afloop van de pilot vindt er een evaluatie plaats. Het is op dit moment dus niet te zeggen of het heffen van entree een permanente maatregel zal zijn. Wij hopen natuurlijk dat de meeste bezoekers bereid zijn met hun bezoek bij te dragen aan het behoud van ons prachtige monument.
 
Pilot-periode
De pilot loopt van 1 augustus tot 1 december 2019

Gratis toegang 
Vrienden van de Stevenskerk en Steveniers - onze donateurs - hebben gratis toegang. 

Overzicht entreeprijzen:
Volwassenen: € 2,00 p.p.
Kinderen tot 12 jaar: gratis
Kinderen van 13-17 jaar: € 1,00 p.p.
Groepen (vanaf 10 personen) € 1,00 p.p.

P.S.: Op verschillende momenten zal de toegang voor iedereen gratis zijn, zoals op de Open Monumentendagen op 14 en 15 september 2019


Met vriendelijke groet,
Heleen Wijgers, directeur Stevenskerk