Grafsteen van Johannes Smetius

Begraven in de Stevenskerk
Tot het begin van de negentiende eeuw was het in Nederland toegestaan om overledenen in de kerk te begraven. Een graf in de kerk zorgde natuurlijk voor een veel grotere status dan een op het kerkhof. Zo zijn er nog vele grafstenen bewaard die herinneren aan de Nijmeegse notabelen uit vroeger eeuwen. Het belangrijkste graf is dat van de in 1469 overleden Catharina van Bourbon, de echtgenote van hertog Adolf van Gelre. Haar zoon Karel plaatste omstreeks 1512 het nog bestaande grafmonument boven haar laatste rustplaats.

Grafmonument Catharina van Bourbon
 
Grafstenen in de Stevenskerk
Uitgebreide informatie over de grafstenen die in de Stevenskerk liggen, is te vinden op www.noviomagus.nl/graven-stevenskerk.