De Stevenskerk is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en niet gebonden aan een kerkgenootschap of particulier belang. De door vrijwilligers gerunde stichting Stevenskerk staat voor een enorme uitdaging: voor de grote restauratieprojecten vindt de stichting vast en zeker projectfondsen. Daarnaast hebben de vaste onderhoudskosten - zo’n € 110.000,- per jaar - een structurele financiering nodig.

De Stevenskerk behouden met 365 maal € 365,-

Voor de structurele financiering van de Stevenskerk vormen de Steveniers een fonds. Steveniers dragen jaarlijks € 365,- of een veelvoud bij en dragen daarmee het vaste onderhoud van de kerk. Iedere Stevenier onderhoudt zo een of meerdere dagen per jaar onze Stevenskerk. Elke Stevenier die dat wil kan - zolang de voorraad strekt - de dag(en) kiezen waarop hij of zij de kerk wil onderhouden en zo het Stevenierschap een persoonlijk tintje geven.

Steveniers zijn betrokken bij de stad, haar historie en haar actualiteit. Zij nemen daarbinnen verantwoordelijkheid voor de Stevenskerk. Een maal per jaar komen we met zijn allen bijeen voor een gezellige avond in de kerk, opdat we in gezamenlijkheid blijven beseffen hoe mooi en belangrijk zij is voor de stad. Een passend bordje meldt elke dag welke Stevenier die dag de kerk onderhoudt. We schreeuwen het niet van de daken en kloppen ons niet al te zeer op de borst: we doen het gewoon, voor de Stevenskerk. Als blijk van waardering voor onze Steveniers organiseren we een lezing of ontvangst rondom een event met een bescheiden borrel.

Privé of zakelijk

Steveniers committeren zich voor meerdere jaren, waarna het stokje aan een ander overgedragen kan worden. Zij kunnen privé € 365,- per jaar bijdragen via een lijfrenteschenking, waarmee zij zich voor minimaal vijf jaar verbinden. Als gevolg van de Geefwet voor culturele instellingen is uw bijdrage als Stevenier meer dan volledig aftrekbaar voor 125%. In de meeste gevallen kost het Stevenierschap u dus minder dan de helft van wat u bijdraagt om de Stevenskerk in stand te houden! U heeft daarnaast de mogelijkheid om uw bijdrage per maand te voldoen. Zo kunt u als Stevenier één dag per jaar de Stevenskerk onderhouden tegen relatief beperkte lasten.

Ondernemers/bestuurders kunnen desgewenst ook via hun bedrijf/organisatie een Stevenierschap adopteren. Zij bepalen zelf welke medewerker als Stevenier het bedrijf vertegenwoordigt. Bedrijven verbinden zich voor minimaal 3 jaar en ontvangen jaarlijks een factuur.

Stevenier worden of extra informatie nodig? Mail of bel naar stevenier@stevenskerk.nl of  024 360 4710.